ZALOGUJ

Bazy danych

Bazy danych

Systemy, które wdrażamy i serwisujemy oparte są modelu relacyjnych baz danych. Potrafimy w należyty sposób sprawować nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem baz danych Oracle oraz samej platformy wykorzystywanej do obsługi systemu informatycznego InfoMedica/AMMS.

Jednym z naszych priorytetów jest utrzymanie prawidłowego działania oprogramowania bazodanowego Oracle w szczególności w odniesieniu do właściwego działania oprogramowania aplikacyjnego (między innymi: konfiguracja i administracja bazą danych, jej bieżąca optymalizacja, obsługa sytuacji awaryjnych, diagnozowanie i usuwanie pojawiających się problemów w pracy bazy danych, utrzymanie ciągłości pracy i integralności danych, monitoring procesów i obiektów) w tym również nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem kopii zapasowej bazy danych.

Posiadamy duże doświadczenie przy wykonywaniu migracji (przenoszenia) danych z innych systemów. Wykonujemy migracje z systemów posiadanych przez klienta do systemów, które wdrażamy.

Czym się zajmujemy?

Szkolenia:

projektowanie stron www